Branchestandaarden

nationaal_kenniscentrum_evc_branchestandIn de afgelopen periode zijn door beroeps- en brancheorganisaties bij de convenantpartners branchestandaarden voorgelegd voor erkenning. Op basis van erkende branchestandaarden kunnen erkende EVC aanbieders aangewezen worden om EVC-procedures uit te voeren.

Bent u als EVC-aanbieder geïnteresseerd om ook voor branchestandaarden EVC-procedures uit te voeren dan kunt u contact opnemen met een door het Nationaal Kenniscentrum EVC aangewezen Beoordelende Organisatie. U vindt deze organisaties op de pagina "Beoordelende Organisaties (BO)".

Bent u als brancheorganisatie geïnteresseerd in de toepassing van EVC, neem dan contact op met ons. Voor het indienen van een erkenningsaanvraag kunt u gebruik maken van het “Aanvraagformulier” en de “Procedure erkenningsaanvraag EVC-branchestandaard” waarin u alle relevante informatie aantreft:

Erkende branchestandaarden

De volgende branchestandaarden zijn inmiddels erkend voor toepassing en uitvoering van EVC-procedures:

Overheidssector:

 • EVC-branchestandaard VTH 2.1 (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)

 • Bijlage bij de EVC-branchestandaard VTH 2.1
Download deze branchestandaard als PDF

Download deze branchestandaard als PDF

Politie Standaard:

Het betreft een op basis van een wettelijke bepaling aan de Politieacademie voorbehouden traject.

 • Allround Politiemedewerker niveau 4 PO 2.0
 • Senior Beveiliging (niveau 4 denk- en werkniveau)
 • Operationeel Specialist A (LFNP: niveau 6 werk- en denkniveau)
 • Operationeel Specialist B (LFNP: niveau 6 werk- en denkniveau)
 • Senior Gebiedsgebonden Politie

Zwembadbranche:

 • Toezichthouder zwembaden
Download deze branchestandaard als PDF
 • Allround zwemonderwijzer
Download deze branchestandaard als PDF
 • Teamleider zwembad
Download deze branchestandaard als PDF

Aardappelen, groenten en fruitbranche:

 • Keurmeester Groenten en Fruit
Download deze branchestandaard als PDF
 • Medewerker kwaliteitszorg
Download deze branchestandaard als PDF
 • AGF versspecialist
Download deze branchestandaard als PDF

EVO en CKO

 • Hef- en reachtruckchauffeur
Download deze branchestandaard als PDF

Gehandicaptenzorg:

 • Competentieprofiel Ouderen
download_pdf.png
 • Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag EVB+
download_pdf.png
 • Landelijke competentieprofiel Jeugd & gezin
download_pdf.png
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus A
Download deze branchestandaard als PDF
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus B
Download deze branchestandaard als PDF
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus C
Download deze branchestandaard als PDF
 • Competentieprofiel voor beroepskrachten met een hogere functie in het primaire proces gehandicaptenzorg niveau D
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel Zintuiglijk gehandicapten (ZG)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel cliënten met een licht verstandelijke handicap in combinatie met gedragsproblemen (SG) LVG
Download deze branchestandaard als PDF

Binnenvaart:

 • Schipper Alle Binnenwateren (AB)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Schipper Rivieren, Kanalen en Meren (RKM)
Download deze branchestandaard als PDF

Jeugdzorg:

 • Jeugdzorgwerker gevorderd
Download deze branchestandaard als PDF
 • Jeugdzorgwerker bekwame beroepskracht
Download deze branchestandaard als PDF
 • Jeugdzorgwerker vakvolwassen beroepskracht
Download deze branchestandaard als PDF

Betonfederatie BFBN

 • Hoogwerker
Download deze branchestandaard als PDF

Communicatie

 • Commtop Communicatieprofessional
Download deze branchestandaard als PDF

Detailhandel:

 • Assessor detailhandel
Download deze branchestandaard als PDF

Primair Onderwijs:

 • Schoolleider primair onderwijs
Download deze branchestandaard als PDF

APK Keurmeester:

 • APK Keurmeester
Download deze branchestandaard als PDF

Carrosserie:

 • Autoruitherstelspecialist
Download deze branchestandaard als PDF
 • Schadecalculator
Download deze branchestandaard als PDF
 • Werkplaatschef schadeherstel
Download deze branchestandaard als PDF

Sport en bewegen:

 • Buurtsportcoach niveau 3
Download deze branchestandaard als PDF
 • Buurtsportcoach niveau 4
Download deze branchestandaard als PDF
 • Buurtsportcoach niveau 5
Download deze branchestandaard als PDF

Houtbewerking:

 • Machinaal houtbewerken
download_pdf.png
 • Industrieel produceren met hout
download_pdf.png
 • Leidinggeven op basis van vakmanschap
download_pdf.png