Branchestandaarden

nationaal_kenniscentrum_evc_branchestandIn de afgelopen periode zijn door beroeps- en brancheorganisaties bij de convenantpartners branchestandaarden voorgelegd voor erkenning. Op basis van erkende branchestandaarden kunnen erkende EVC aanbieders aangewezen worden om EVC-procedures uit te voeren.

Bent u als EVC-aanbieder geïnteresseerd om ook voor branchestandaarden EVC-procedures uit te voeren dan kunt u contact opnemen met een door het Nationaal Kenniscentrum EVC aangewezen Beoordelende Organisatie. U vindt deze organisaties op de pagina "Beoordelende Organisaties (BO)".

Bent u als brancheorganisatie geïnteresseerd in de toepassing van EVC, neem dan contact op met ons. Voor het indienen van een erkenningsaanvraag kunt u gebruik maken van het “Aanvraagformulier” en de “Procedure erkenningsaanvraag EVC-branchestandaard” waarin u alle relevante informatie aantreft:

Erkende branchestandaarden

De volgende branchestandaarden zijn inmiddels erkend voor toepassing en uitvoering van EVC-procedures:

Overheidssector:

 • EVC-branchestandaard VTH 2.2 (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)

 • Bijlage bij de EVC-branchestandaard VTH 2.2

 • EVC-branchestandaard VTH 2.1 (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)

 • Bijlage bij de EVC-branchestandaard VTH 2.1
Download deze branchestandaard als PDF

Download deze branchestandaard als PDF

Download deze branchestandaard als PDF

Download deze branchestandaard als PDF

Politie Standaard:

Het betreft een op basis van een wettelijke bepaling aan de Politieacademie voorbehouden traject.

 • Bedrijfsvoeringsspecialist A
 • Medewerker Intake & Service
 • Senior Intelligence
 • Senior Meldkamer
 • Generalist GGP
 • Allround politiemedewerker 2.0 / doorstroom 3 naar 4
 • Senior GGP
 • Senior Beveiliging
 • Operationeel specialist A
 • Operationeel specialist B
 • Operationeel specialist C
 • Senior Tactische opsporing
 • Operationeel expert Tactische opsporing
 • Operationeel expert GGP
 • Generalist Beveiliging

Installatietechniek

 • Werkverantwoordelijke Leidingwaterinstallaties
Download deze branchestandaard als PDF
 • Werkverantwoordelijke Gasinstallatieleidingen
Download deze branchestandaard als PDF
 • Werkverantwoordelijke Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties
Download deze branchestandaard als PDF

Zwembadbranche:

 • Toezichthouder zwembaden
Download deze branchestandaard als PDF
 • Allround zwemonderwijzer
Download deze branchestandaard als PDF
 • Teamleider zwembad
Download deze branchestandaard als PDF

Payroll Accounting

 • Salarisprofessional
Download deze branchestandaard als PDF

Gehandicaptenzorg:

 • Competentieprofiel Ouderen
download_pdf.png
 • Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag EVB+
download_pdf.png
 • Landelijke competentieprofiel Jeugd & gezin
download_pdf.png
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus A
Download deze branchestandaard als PDF
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus B
Download deze branchestandaard als PDF
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus C
Download deze branchestandaard als PDF
 • Competentieprofiel voor beroepskrachten met een hogere functie in het primaire proces gehandicaptenzorg niveau D
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel Zintuiglijk gehandicapten (ZG)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel cliënten met een licht verstandelijke handicap in combinatie met gedragsproblemen (SG) LVG
Download deze branchestandaard als PDF

Communicatie

 • Commtop Communicatieprofessional
Download deze branchestandaard als PDF

Primair Onderwijs:

 • Schoolleider primair onderwijs
Download deze branchestandaard als PDF

Carrosserie:

 • Autoruitherstelspecialist
Download deze branchestandaard als PDF
 • Schadecalculator
Download deze branchestandaard als PDF
 • Werkplaatschef schadeherstel
Download deze branchestandaard als PDF

Sport en bewegen:

 • Buurtsportcoach niveau 3
Download deze branchestandaard als PDF
 • Buurtsportcoach niveau 4
Download deze branchestandaard als PDF
 • Buurtsportcoach niveau 5
Download deze branchestandaard als PDF

Houtbewerking:

 • Machinaal houtbewerken
download_pdf.png
 • Industrieel produceren met hout
download_pdf.png
 • Leidinggeven op basis van vakmanschap
download_pdf.png

Gastouder:

 • Gastouder Niveau 3 Vakvolwassen Professioneel
download_pdf.png
 • Aanvullende voorwaarden Gastouder Niveau 3 Vakvolwassen Professioneel
download_pdf.png