Branchestandaarden

nationaal_kenniscentrum_evc_branchestandIn de afgelopen periode zijn door brancheorganisaties bij de convenantpartners branchestandaarden voorgelegd voor erkenning. Op basis van erkende branchestandaarden kunnen erkende EVC- Aanbieders aangewezen worden om EVC-procedures uit te voeren.

Bent u als EVC-Aanbieder geïnteresseerd om ook voor branchestandaarden EVC-procedures uit te voeren, dan kunt u contact opnemen met een door het Nationaal Kenniscentrum EVC aangewezen Beoordelende Organisatie. U vindt deze organisaties op de pagina "Beoordelende Organisaties (BO)".

Bent u als beroepsvereniging of brancheorganisatie geïnteresseerd in de toepassing van EVC en wat EVC voor uw branche zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Voor het indienen van een erkenningsaanvraag kunt u gebruik maken van het “Aanvraagformulier” en de “Procedure aanvraag erkenning EVC-standaard” waarin u alle relevante informatie aantreft:

Erkende branchestandaarden

De volgende branchestandaarden zijn inmiddels erkend voor toepassing en uitvoering van EVC-procedures:

KNVI e-CF

 • European e-Competence Framework - EN, 16234-1:2019
download_pdf.png


Vakbekwame WMO-Consulent

 • Branchestandaard Vakbekwame WMO-Consulent
download_pdf.png
 • KCWMO EVC-Compact voor de WMO-Consulent (pilot)
download_pdf.png

Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang:

 • Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang
download_pdf.png
 • Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang (English)
download_pdf.png
 • Aanvullende voorwaarden branchestandaard Kinderopvang (geldend v.a. januari 2022)
download_pdf.png

VACO (Banden en wielenbranche)

 • Assistent technicus onderstel
Download deze branchestandaard als PDF
 • Basis technicus onderstel
Download deze branchestandaard als PDF
 • Allround technicus onderstel
Download deze branchestandaard als PDF

 • Technisch specialist onderstel
Download deze branchestandaard als PDF
 • Aanvullende bepalingen VACO standaarden
Download deze branchestandaard als PDF

Verzorging, Verpleging en Thuiszorg:

De volledige inhoud van de leereenheden is de vinden op: https://www.actiz.nl/leereenheden-en-mbo-certificaten

 • ADZ Ondersteuning bij wonen, leven en welzijn

 • ADZ Individuele zorg verlenen


 • HZW Plannen en voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg

 • HZW Ondersteunen bij wonen, leven en welzijn (persoonlijke omgeving)

 • HZW Individuele zorg verlenen

 • HZW Zorg bieden aan zorgvrager met psychogeriatrische aandoening


 • VIG Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg

 • VIG Creëren optimale omgeving zorgvrager

 • VIG Individuele zorg verlenen wonen leven en welzijn

 • VIG Verpleegtechnisch handelen


 • MZ3 Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg

 • MZ3 Individuele ondersteuning

 • MZ3 Ondersteuning in de omgeving

 • MZ3 Kwaliteitszorg


 • MZ4 Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg

 • MZ4 Individuele ondersteuning

 • MZ4 Ondersteuning in de omgeving

 • MZ4 Coördinatie en organisatie

 • MZ4 Kwaliteitszorg


 • VP Plannen van verpleegkundige zorg

 • VP Individuele zorg

 • VP Ondersteunen en begeleiden

 • VP Verpleegtechnisch handelen

 • VP Coördinatie en organisatie

 • VP Kwaliteitszorg


Overheidssector:

 • EVC-branchestandaard VTH 2.2 (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)

 • Bijlage bij de EVC-branchestandaard VTH 2.2

 • EVC-branchestandaard VTH 2.1 (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)

 • Bijlage bij de EVC-branchestandaard VTH 2.1
Download deze branchestandaard als PDF

Download deze branchestandaard als PDF

Download deze branchestandaard als PDF

Download deze branchestandaard als PDF

Politie Standaarden:

Het betreft op basis van een wettelijke bepaling aan de Politieacademie voorbehouden EVC-trajecten.

 • EVC-branchestandaard Bedrijfsvoeringsspecialist A
 • EVC-branchestandaard Medewerker Intake & Service
 • EVC-branchestandaard Senior Intelligence
 • EVC-branchestandaard Senior Meldkamer
 • EVC-branchestandaard Generalist GGP
 • EVC-branchestandaard Allround politiemedewerker 2.0 / doorstroom 3 naar 4
 • EVC-branchestandaard Senior GGP
 • EVC-branchestandaard Senior Beveiliging
 • EVC-branchestandaard Operationeel specialist A
 • EVC-branchestandaard Operationeel specialist B
 • EVC-branchestandaard Operationeel specialist C
 • EVC-branchestandaard Senior Tactische opsporing
 • EVC-branchestandaard Operationeel expert Tactische opsporing
 • EVC-branchestandaard Operationeel expert GGP
 • EVC-branchestandaard Generalist Beveiliging

Installatietechniek:

 • Werkverantwoordelijke Leidingwaterinstallaties
Download deze branchestandaard als PDF
 • Werkverantwoordelijke Gasinstallatieleidingen
Download deze branchestandaard als PDF
 • Werkverantwoordelijke Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties
Download deze branchestandaard als PDF

AfvalEnergieCentrales (AEC)

 • Startend productietechnicus-AEC
Download deze branchestandaard als PDF
 • Vakbekwaam productietechnicus-AEC
Download deze branchestandaard als PDF
 • Senior productietechnicus-AEC
Download deze branchestandaard als PDF

 • Leidinggevende (van) productietechnicus-AEC
Download deze branchestandaard als PDF
 • Aanvullende bepalingen AEC standaarden
Download deze branchestandaard als PDF

ElektriciteitsProductieCentrales (EPC)

 • Startend technicus - EPC
Download deze branchestandaard als PDF
 • Vakbekwaam technicus - EPC
Download deze branchestandaard als PDF
 • Senior technicus - EPC
Download deze branchestandaard als PDF

 • Teamleider technicus - EPC
Download deze branchestandaard als PDF
 • Bijlagen Branchestandaarden EPC
Download deze branchestandaard als PDF
 • Aanvullende bepalingen Productie- en leveringsbedrijven - Elektriciteitsproductiecentrales
Download deze branchestandaard als PDF

Zwembadbranche:

 • Toezichthouder zwembaden
Download deze branchestandaard als PDF
 • Allround zwemonderwijzer
Download deze branchestandaard als PDF
 • Teamleider zwembad
Download deze branchestandaard als PDF

Payroll Accounting:

 • Salarisprofessional
Download deze branchestandaard als PDF

Data Center Professional

 • Data Center Basis
 • Facility Engineering
 • IT Techiek
Download deze branchestandaard als PDF

 • Aanvullende bepalingen Data Center Professional (deze zijn reeds in de standaard opgenomen)

Gehandicaptenzorg:

 • Competentieprofiel Ouderen
download_pdf.png
 • Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die ondersteuning bieden aan mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag EVB+
download_pdf.png
 • Landelijke competentieprofiel Jeugd & gezin
download_pdf.png
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus A
Download deze branchestandaard als PDF
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus B
Download deze branchestandaard als PDF
 • Landelijke competentieprofielen beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg niveaus C
Download deze branchestandaard als PDF
 • Competentieprofiel voor beroepskrachten met een hogere functie in het primaire proces gehandicaptenzorg niveau D
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel Zintuiglijk gehandicapten (ZG)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS)
Download deze branchestandaard als PDF
 • Verdiepend profiel cliënten met een licht verstandelijke handicap in combinatie met gedragsproblemen (SG) LVG
Download deze branchestandaard als PDF

Communicatie:

 • Commtop Communicatieprofessional
Download deze branchestandaard als PDF

Primair Onderwijs:

 • Schoolleider primair onderwijs
Download deze branchestandaard als PDF

Carrosserie:

 • Autoruitherstelspecialist
Download deze branchestandaard als PDF
 • Schadecalculator
Download deze branchestandaard als PDF
 • Werkplaatschef schadeherstel
Download deze branchestandaard als PDF

Sport en bewegen:

 • Buurtsportcoach niveau 3
Download deze branchestandaard als PDF
 • Buurtsportcoach niveau 4
Download deze branchestandaard als PDF
 • Buurtsportcoach niveau 5
Download deze branchestandaard als PDF

Houtbewerking:

 • Machinaal houtbewerken
download_pdf.png
 • Industrieel produceren met hout
download_pdf.png
 • Leidinggeven op basis van vakmanschap
download_pdf.png

Gastouder:

 • Gastouder Niveau 3 Vakvolwassen Professioneel
download_pdf.png
 • Aanvullende voorwaarden Gastouder Niveau 3 Vakvolwassen Professioneel
download_pdf.png