Onderwijsstandaarden

Onderwijsstandaarden

Het vaststellen van uw eerder dan wel elders verworven competenties door een erkende EVC-Aanbieder zal altijd op een zorgvuldige manier volgens de daarvoor van toepassing zijnde kwaliteitsprocedures plaatsvinden, aan de hand van een erkende meetstandaard.

Hierbij kan ondermeer gebruik gemaakt worden van erkende onderwijsstandaarden. Dit zijn de CREBO standaarden zoals die zijn vastgesteld en worden beheerd door de Stichting voor het Beroeps- en Bedrijfsleven (SBB). Deze CREBO-standaarden worden in het formele onderwijs gebruikt voor het opleiden en diplomeren op de MBO-niveaus 1 t/m 4.

Voor de HBO- en WO kwalificaties is er sprake van de landelijke CROHO-onderwijsstandaarden. Ook voor veel van deze onderwijsstandaarden is het mogelijk om een EVC-procedure te laten uitvoeren door een van de erkende EVC-Aanbieders.

Via de zoekfunctie bij de EVC-trajecten op deze site kunt u de EVC-aanbieders zien die over een erkenning beschikken voor het kunnen uitvoeren van deze EVC-procedures.

Andere standaarden

Uw elders of eerder verworven competenties kunnen ook worden vastgesteld aan de hand van de door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkende branchestandaarden of de erkende BeroepsOverstijgende Competentiestandaard.