Onderwijsstandaarden

Onderwijsstandaarden

Het vaststellen van uw eerder dan wel elders verworven competenties door een erkende EVC-Aanbieder zal altijd op een zorgvuldige manier volgens de daarvoor van toepassing zijnde kwaliteitsprocedures plaatsvinden, aan de hand van een erkende meetstandaard.

Hierbij kan ondermeer gebruik gemaakt worden van erkende onderwijsstandaarden. Dit zijn de CREBO standaarden zoals die zijn vastgesteld en worden beheerd door de Stichting voor het Beroeps- en Bedrijfsleven (SBB). Deze CREBO=standaarden worden in het formele onderwijs gebruikt voor het opleiden en diplomeren op de NLQF-niveaus 1 t/m4.

Voor de HBO- en WO-niveaus 5 t/m 7 is er sprake van de CROHO-onderwijsstandaarden.

Andere standaarden

Uw competenties kunnen ook worden vastgesteld aan de hand van de door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkende branchestandaarden of de erkende competentiestandaard.