Beoordelende Organisaties

Om voor erkenning als EVC-Aanbieder in aanmerking te komen moet de kwaliteit van de door u opgezette en te hanteren EVC-procedure worden beoordeeld. Hiervoor neemt u contact op met een van de beoordelende organisaties die bevoegd is om een dergelijke beoordeling uit te voeren. De beoordelende organisatie informeert u als EVC-aanbieder over de werkwijze bij de beoordeling en over de informatie die de EVC-Aanbieder moet aanleveren. Afspraken over de uitvoering van de beoordeling worden vastgelegd. De beoordelende organisatie wijst de EVC-Aanbieder op de mogelijkheden van bezwaar. De beoordelende organisatie beoordeelt de EVC-standaard(en) en bijbehorende informatie over organisatie en EVC-procedure(s) bij de EVC-Aanbieder op basis van de van toepassing zijnde kwaliteitscode EVC. Op basis van de bevindingen wordt een adviesrapport opgesteld dat u kunt aanbieden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Voor het beoordelen van het adviesrapport en omzetting in een erkenning brengt het Nationaal Kenniscentrum EVC u kosten in rekening ten bedrage van €150,-.

In het EVC stelsel voor de arbeidsmarktroute kunt u een keuze maken uit de volgende Beoordelende Organisaties: