Register Ervaringscertificaten

Ervaringscertificaat verifiëren

Met onderstaande zoekfunctie kunt u de echtheid van een Ervaringscertificaat verifiëren:

Gegevens van de kandidaat
Invoer van tenminste twee zoekvelden is verplicht

register_vermelding.png

Zo trots als een pauw toon je graag al je competenties

Bekroning EVC-procedure met 'Vakbekwaamheidsbewijs'

Het Vakbekwaamheidsbewijs

Het vakbekwaamheidsbewijs is een waardedocument dat voorziet in een behoefte van zowel werkgevers als werknemers. Het is daadwerkelijk het bewijs van niet alleen uw kennis en kunde maar ook uw vakbekwaamheid en daarmee uw meerwaarde als werknemer. Het vakbekwaamheidsbewijs is daarmee een waardevol document als resultaat van een volwaardige, onafhankelijke en geborgde EVC – procedure.

Uw Ervaringscertificaat geeft aan het einde van uw EVC-procedure in rapportagevorm al uw persoonlijke leer-, werk en levenservaring gevalideerd weer aan de hand van een geselecteerde landelijke standaard. Het vormt de basis voor ‘de erkenning’ die kan plaatsvinden via ‘een bekroning met een Vakbekwaamheidsbewijs’ of ‘verzilvering via onderwijs- en/of examenvrijstellingen op weg naar een mbo- of hbo-diploma’. De rapportage met uw ervaringsgegevens is een persoonlijk document dat weergeeft wat uw persoonlijk ervaring is en welke onderdelen van een standaard u aangetoond heeft bij een vakbekwame EVC-assessor van een erkende EVC-Aanbieder.

Uitsluitend Ervaringscertificaten, opgesteld door een door het NKC-EVC erkende EVC-Aanbieder, kunnen in het EVC-register worden opgenomen. Registratie is van belang in het kader om aan te tonen dat het om een officieel ervaringscertificaat gaat. Verificatie kan van belang zijn voor werkgevers, examencommissies, maar ook de belastingdienst (in het kader van de fiscale maatregel).

Beschikt u over een Ervaringscertificaat van na 1-1-2016 (de datum waarop de Arbeidsmarktroute formeel van start is gegaan) dat is opgesteld door een erkende EVC-Aanbieder, dan kunt u dat alsnog desgewenst laten registreren.

Voor verschillende beroeps- en branchestandaarden wordt gewerkt met het vakbekwaamheidsbewijs als afronding van het EVC-traject. Dit is het geval voor de meeste beroeps- en branchestandaarden. Voorbeelden hiervan zijn: jeugdzorg, Installatietechniek, APK Keurmeester, Afvalverwerkingsbranche, Communicatie, Professional Organizers, Energieproducenten, e.d. Het aanvragen van een vakbekwaamheidsbewijs bij die standaarden verloopt via uw erkende EVC-aanbieder die het voorlegt bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Verzilvering via formeel onderwijs

Is uw EVC-procedure gebaseerd op een onderwijsstandaard dan is het mogelijk in samenspraak met uw EVC-Aanbieder te bekijken of er een onderwijsinstelling is die uw gevalideerde werkervaring via een examencommissie wil verzilveren door vrijstellingen te verlenen voor delen van het onderwijs- en/of het examenprogramma. Voor een mbo-diploma betekent het overigens nog wel dat u zondermeer een taal- en rekentoets zult moeten afleggen en dat er nog een beoordeling ten aanzien van de aspecten 'loopbaan en burgerschap' moet plaatsvinden om voor het mbo-diploma in aanmerking te kunnen komen. Aan een dergelijk traject zijn kosten verbonden die per onderwijsinstelling kunnen variëren. U dient daarbij rekening te houden met een bedrag van ongeveer €1.000,-.Vraag bij uw EVC-aanbieder over welke afspraken zij beschikken en met welke extra kosten u rekening moet houden.

Een verzilveringstraject bij een mbo-onderwijsinstelling loopt via uw erkende EVC-Aanbieder. De EVC-Aanbieder moet daarvoor beschikken over ketenafspraken met de betreffende onderwijsinstelling. Vraag hiernaar bij de start van uw EVC-procedure.

Registratie Ervaringscertificaat en aanvraag Vakbekwaamheidsbewijs

Om werkgevers, examencommissies of de belastingdienst in de gelegenheid te stellen te controleren of het door u aangeboden Ervaringscertificaat verstrekt is door een erkende EVC-Aanbieder, wordt gewerkt met het Register voor Ervaringscertificaten. Er is een registratieplicht sinds 1-1-2018. Mocht uw Ervaringscertificaat van voor deze datum nog niet geregistreerd zijn en mocht u dat wel willen, meldt dan uw Ervaringscertificaat zelf aan voor registratie via de zoekfunctie onder aan deze pagina.

Neem voor registratie en bekroning van uw Vakbekwaamheidsbewijs in eerste instantie contact op met uw EVC-Aanbieder. Aan de registratie zijn kosten verbonden:

  • Registratie van een Ervaringscertificaat via uw EVC-Aanbieder: € 13,50;
  • Registratie van een Ervaringscertificaat van voor 1-1-2018 via het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 30,00;
  • Bekroning met een Vakbekwaamheidsbewijs voor de beroepsstandaard 'Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional' via het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 163,50. Dit loopt altijd via uw EVC-Aanbieder.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.