Nieuws

26 oktober 2020

STAP-regeling en koppeling register erkende EVC-Aanbieders aan het DUO-register

Het is zaak in verband met de STAP-regeling het EVC-register actueel en accuraat te houden ten aanzien van de erkende EVC-aanbieders. Daarom is besloten het EVC-register rechtstreeks te koppelen aan het door DUO in te richten STAP-register.

19 oktober 2020

Subsidiemaatregel VWS voor jeugdzorg

We hebben al eerder melding gemaakt van de subsidiemaatregel voor EVC-procedures voor de jeugdzorg. Aan deze subsidiemaatregel zijn specifieke voorwaarden verbonden. Omdat er onvolledige informatie circuleert de voorwaarden nogmaals overzichtelijk in kaart gebracht.

19 oktober 2020

Nieuwe EVC-Aanbieder: Jeugdjurist BV

Jeugdjurist BV toont in audit aan te voldoen aan de EVC-kwaliteitscode 2.0 en richt zich op de beroepsstandaard 'vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional'.

19 oktober 2020

EVC-branchestandaard voor de afvalenergiecentrales

Door de gezamenlijke afvalverbrandingsbedrijven is in samenspraak met de werknemers, verenigd in het O&O fonds GEO, een aantal standaarden ontwikkeld (Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO) – Afvalenergiecentrales (AEC’s)).
De voordelen ervan voor u op een rij gezet.

12 oktober 2020

Kersvers pakket steunmaatregelen zet ook in op scholing

Met het nieuwe pakket aan steunmaatregelen zet de overheid heel bewust in op het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Een actieve houding van werkgevers met inzet van scholing is daarbij vereist. Mogelijkheden voor EVC.

24 augustus 2020

Fraude door EVC-kandidaten

Hoewel een EVC-procedure geen examen is en je als kandidaat in feite niet kunt zakken, is bij een paar EVC-procedures sprake geweest van plagiaat: het in een portfolio verwerken van beroepsproducten van anderen.
Dit vraagt om een (re)actie.

17 augustus 2020

Nieuwe regeling keuzedelen in crebo-kwalificaties

Wat behelst de veranderaanpak van Minister Van Engelshoven die bij mbo-docenten leidt tot keuzestress om mbo-opleidingen flexibel en responsief te maken? En wat betekent het voor EVC-procedures?
De tien belangrijkste onderdelen van de veranderaanpak nog even op een rij gezet.

10 augustus 2020

EVC voor wethouders een succes

Het is voor voormalig wethouders lastig om op de arbeidsmarkt aan het werk te komen. Met deelname aan een pilot EVC-procedure is gebleken dit alsnog succesvol te kunnen doen.

10 augustus 2020

Subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional akkoord

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional toegekend. Verheugend nieuws voor alle jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op hbo-niveau, maar wel werken op dat niveau.
Wanneer en hoe maak je er aanspraak op?

3 augustus 2020

Inzet EVC vergroot kansen bij werkverlies

Begin juli verscheen een publicatie van het SCP over het onderwerp ‘kwetsbare groepen lopen grootste risico op werkverlies en armoede’. Een thema dat in coronatijd bijzonder actueel is. Steeds meer mensen moeten plotseling en onvoorbereid een weg zoeken op de arbeidsmarkt.
Scholing en omscholing zijn daarbij cruciaal. En juist voor dit fenomeen is EVC als methode bedoeld om je kansen te vergroten.

30 juli 2020

EVC = APK voor werkenden en werkzoekenden

Kijkend naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in de arbeidsmarkt vergt momenteel, zeker in deze Coronatijd, een andere blik.
EVC biedt die blik en is daarvoor uitermate geschikt.
EVC is als een APK voor werkenden en werkzoekenden op zoek naar een nieuwe functie of werk in een andere sector. Het helpt daarnaast werkgevers de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.