Nieuws

24 augustus 2020

Fraude door EVC-kandidaten

Hoewel een EVC-procedure geen examen is en je als kandidaat in feite niet kunt zakken, is bij een paar EVC-procedures sprake geweest van plagiaat: het in een portfolio verwerken van beroepsproducten van anderen.
Dit vraagt om een (re)actie.

17 augustus 2020

Nieuwe regeling keuzedelen in crebo-kwalificaties

Wat behelst de veranderaanpak van Minister Van Engelshoven die bij mbo-docenten leidt tot keuzestress om mbo-opleidingen flexibel en responsief te maken? En wat betekent het voor EVC-procedures?
De tien belangrijkste onderdelen van de veranderaanpak nog even op een rij gezet.

10 augustus 2020

EVC voor wethouders een succes

Het is voor voormalig wethouders lastig om op de arbeidsmarkt aan het werk te komen. Met deelname aan een pilot EVC-procedure is gebleken dit alsnog succesvol te kunnen doen.

10 augustus 2020

Subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional akkoord

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional toegekend. Verheugend nieuws voor alle jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op hbo-niveau, maar wel werken op dat niveau.
Wanneer en hoe maak je er aanspraak op?

3 augustus 2020

Inzet EVC vergroot kansen bij werkverlies

Begin juli verscheen een publicatie van het SCP over het onderwerp ‘kwetsbare groepen lopen grootste risico op werkverlies en armoede’. Een thema dat in coronatijd bijzonder actueel is. Steeds meer mensen moeten plotseling en onvoorbereid een weg zoeken op de arbeidsmarkt.
Scholing en omscholing zijn daarbij cruciaal. En juist voor dit fenomeen is EVC als methode bedoeld om je kansen te vergroten.

30 juli 2020

EVC = APK voor werkenden en werkzoekenden

Kijkend naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in de arbeidsmarkt vergt momenteel, zeker in deze Coronatijd, een andere blik.
EVC biedt die blik en is daarvoor uitermate geschikt.
EVC is als een APK voor werkenden en werkzoekenden op zoek naar een nieuwe functie of werk in een andere sector. Het helpt daarnaast werkgevers de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.