EVC Kwaliteitscode

EVC-Kwaliteitscode 3.0

Met ingang van 2021 is de EVC-Kwalitetiscode 3.0 van toepassing.

EVC-Aanbieders die erkend willen worden, maar ook erkende EVC-Aanbieders die een uitbreiding willen hebben van hun erkenning voor nieuwe domeinen, moeten contact opnemen met een van de Beoordelende Organisaties. Er zal dan een onderzoek plaatsvinden gebaseerd op de EVC-Kwaliteitscode 3.0.

Met het adviesrapport van de Beoordelende Organisatie kan dan een verzoek voor erkenning worden aangevraagd bij het Nationaal Kenniscentrum EVC (nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl).

Uw Beoordelende Organisatie kan u alles vertellen over de procedure, de noodzakelijke voorbereidingen en de kosten die daaraan verbonden zijn.

download_pdf.png Klik hier om de EVC Kwaliteitscode 3.0 Normtekst te downloaden