Algemene informatie

Meetstandaarden

Voor een EVC-procedure wordt gebruik gemaakt van officiele standaarden. Dat kunnen door beroeps- en brancheorganisaties aangemelde en door de sociale partners goedgekeurde standaarden zijn. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van onderwijsstandaarden. Op mbo niveau zijn dat de Crebo-standaarden die geregistreerd zijn bij SBB Stichting voor Beroeps- en Bedrijfsleven. Op hbo niveau zijn dat de Croho-standaarden zoals die door de Vereniging voor Hogescholen worden gehanteerd.

Verschil tussen beroeps- en branchestandaard

De toepassing van branchestandaarden is gekoppeld aan een werkveld in een sector of domein. Brancheorganisaties zijn de eigenaren van branchestandaarden en onderdhouden deze ook qua inhoud en actualiteit. Beroepsstandaarden hebben betrekking op beroepen die veelal in verschillende sectoren worden gebruikt. Als voorbeeld: communicatie is zowel een branche, maar kan ook in alle andere sectoren worden toegepast. Jeugdzorg is zowel van toepassing voor de gehandicapten zorg als de jeugdsector, maar ook in de andere zorg. Voor de beroepsstandaard vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional hebben brancheorganisaties uit vijf sectoren gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de standaard genomen.

Voor uitvoering van een EVC procedure is er dan ook geen verschil. In alle gevallen gaat het om goedgekeurde EVC-standaarden.

Competentiestandaard

Steeds vaker komt het voor dat je gaat wisselen van werkkring of zelfs heel ander werk in een andere sector wilt gaan doen. Dan kan het van belang zijn om al hetgeen je geleerd hebt en kunt inzetten laat valideren. Daarvoor is door het Nationaal Kenniscentrum EVC de Competentiestructuur ontwikkeld met standaarden op de verschillende niveaus die op de arbeidsmarkt ten aanzien van functies, maar die ook in het onderwijs worden gehanteerd.

Voor sommige sectoren of beroepen zoals bijvoorbeeld de arbeidsdeskundigen wordt een niveauvastsstelling via een Competentiebewijs vereist.