Competentiestandaard

Erkenning voor EVC-BeroepsOverstijgende Competentiestandaard

Het Nationaal Kenniscentrum EVC biedt erkende EVC-Aanbieders de mogelijkheid een erkenning aan te vragen voor het mogen uitvoeren van EVC-procedures gebaseerd op de EVC-Beroepsoverstijgende Competentiestandaard die ontwikkeld is door het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Deze standaard is bedoeld om voor werknemers te bepalen over welke generieke competenties men beschikt die van belang zijn in het kader van een mogelijke transfers naar een ander beroep, werk in een andere sector en dergelijke. Voor werkgevers kunnen de resultaten van een dergelijke EVC-procedure van belang zijn omdat het inzicht geeft in de inzetbaarheid van een (potentiele) werknemer.

De Ervaringscertificaten die in het kader van een EVC-procedure bij deze standaard worden opgesteld dienen in het register voor Ervaringscertificaten te worden geregistreerd. Onderdeel van de EVC-rapportage is het Competentiebewijs Arbeidsmarktroute.

Competentiebewijs Arbeidsmarktroute

Op basis van het ervaringscertificaat wordt aan de kandidaten door het Nationaal Kenniscentrum EVC een Competentiebewijs toegekend. Daarop wordt weergeven over welk beroepsoverstijgend competentieniveau de kandidaat beschikt, welke competenties erkend zijn en welke comptenties nog ontwikkelbaar zijn.

De kosten voor het registreren van het Ervaringscertificaat en het verstrekken van het Competentiebewijs bedragen € 150,-.

Voorlichting

Met een EVC-procedure op basis van de BeroepsOverstijgende Competentiestandaard wordt bepaald wat het generieke denk- en werkniveau is van iemand en wat het inzetbaarheidsniveau is van een kandidaat op de arbeidsmarkt.

Het Ervaringscertificaat en het daaraan gekoppelde Competentiebewijs Arbeidsmarktroute is nadrukkelijk bedoeld voor uw doelstellingen op de arbeidsmarkt en geeft geen recht op instroom in een formeel onderwijstraject. Het is als een op zichzelf staand arbeidsmarktinstrument ontwikkeld en is afgestemd met werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid, opdrachtgever van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Onderzoek

Momenteel vindt er een pilotonderzoek plaats dat bekostigd wordt door de Stichting Examenkamer waaronder het Nationaal Kenniscentrum EVC functioneert. Doelstelling van het onderzoek is om te bepalen of met inzet van EVC-instrumenten van erkende EVC-aanbieders de beoordelingen van de kandidaten gelijkwaardig is.

De EVC-Competentiestandaard

download_pdf.png Klik hier om de EVC-BeroepsOverstijgende Competentiestandaard te downloaden (PDF)