Gebruik van het Erkend EVC-logo

Het Nationaal Kenniscentrum EVC wordt in opdracht van de Stichting van de Arbeid uitgevoerd door de Stichting Examenkamer.

Zij hanteert hierbij een logo voor erkende EVC-aanbieders. Het logogebruik is voorbehouden aan EVC-aanbieders die daartoe afspraken hebben gemaakt met het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Daarnaast is er een logo voor erkende Beoordelende Organisaties.

Aan het mogen voeren van het logo zijn de volgende eisen verbonden:

  1. Het logogebruik is uitsluitend voorbehouden aan de erkende EVC-aanbieders en Beoordelende Organisaties die hiertoe op basis van deze afspraken door het Nationaal Kenniscentrum EVC voor 2016 zijn gemachtigd. Het is voor geen van de instellingen toegestaan het logogebruik door te licenseren aan derden.
  2. Het logo wordt in de juiste toepassing door het Nationaal Kenniscentrum EVC aangeleverd.
  3. Behalve in kleur is het logo ook in zwart-wit te gebruiken. Gebruik in kleur heeft de voorkeur.
  4. Publicaties waar het logo van een erkende EVC-aanbieder wordt vermeld dient afgestemd te worden met het Nationaal Kenniscentrum EVC.
  5. Het logo van een erkende EVC-aanbieder dient bij gebruik op de website indien mogelijk als actieve link naar de website http://www.ervaringscertificaat.nl te worden gebruikt.
  6. Indien er sprake is van gegronde klachten of bezwaren op basis waarvan het imago van de Ervaringscertificaten, dan wel het EVC-stelsel wordt geschaad, kan het Nationaal Kenniscentrum EVC het gebruik van het logo door de erkende EVC-aanbieder intrekken.

Ook is er een logo voor erkende EVC branchestandaarden. Erkende branchestandaarden worden in samenspraak tussen het Nationaal Kenniscentrum EVC en de organisaties die verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van deze branchestandaarden op basis van schriftelijke afspraken voorzien van het betreffende logo.