Het Ervaringscertificaat

Paspoort voor passend werk

Het ervaringscertificaat versterkt je positie op arbeidsmarkt. Via een procedure voor het Erkennen van jouw Verworven Competenties (EVC) wordt aan de hand van een erkende EVC standaard precies in kaart gebracht wat je daarvan aan kennis en vaardigheden in huis hebt. Er wordt gekeken naar wat je in de praktijk hebt (bij)geleerd en dit alles wordt vastgelegd in een uitgewerkt persoonlijk ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat is een bewijs van iemands persoonlijke kwaliteiten, ontwikkeld gedurende een formeel leerproces op school en verder ontwikkeld via een non-formeel leertraject aan de hand van aanvullende cursussen en een informeel leertraject gedurende je werk en daarbuiten.

Voordelen van een ervaringscertificaat:

  • Werknemers staan sterker op de arbeidsmarkt.
  • Helpt bij interne en externe sollicitatieprocedures voor een nieuwe functie.
  • Draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.
  • Helpt bij het in beeld brengen van verdere mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Werkgevers krijgen zicht op kwaliteiten van werknemers.
  • Vak-volwassenheid wordt weerspiegeld aan de hand van erkende branchestandaarden.

Passend werk geeft werknemers de stimulans voor toepassing van de benodigde passie in hun werk. Daarnaast rendeert het voor de samenleving en de werkgevers in een meer optimale of hoogst haalbare productiviteit. Zodra kwaliteiten van medewerkers bekend zijn kan ook het zoeken naar passend werk worden gestimuleerd.

Beschikt u nog niet over een ervaringscertificaat neem dan contact op met een erkende EVC aanbieder. Zij zijn te vinden in het register. Met de inzet van professionals helpen zij u graag uw kwaliteiten in beeld te brengen.

Bekijk de video over het Ervaringscertificaat en het Nationaal Kenniscentrum

EVC van Nederland Maakt Het (RTL Z)

Over het Nationaal Kenniscentrum EVC

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hechten groot belang aan een deugdelijke en goed geborgde EVC procedure en aan Ervaringscertificaten die de verder ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten van werknemers in beeld brengen. Zij hebben de Stichting Examenkamer gevraagd uitvoering te geven aan het ‘Nationaal Kenniscentrum EVC’. Onze opdracht is het om met kwaliteitsborging de betrouwbaarheid van EVC als arbeidsmarktinstrument prominent neer te zetten.