Kersvers pakket steunmaatregelen zet ook in op scholing

12 oktober 2020

Met het nieuwe pakket aan steunmaatregelen zet de overheid heel bewust in op het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Een actieve houding van werkgevers met inzet van scholing is daarbij vereist. Mogelijkheden voor EVC.

De regeling is 1 oktober ingegaan en heeft een looptijd van 9 maanden. Een substantieel aandeel (10%) van de loonsom bij bedrijven in nood die met de NOW-regeling kunnen worden geholpen, wordt gereserveerd voor scholing en begeleiding naar ander werk.

Het kabinet is daarmee bereid te investeren in werkgelegenheid, door werknemers een perspectief te bieden op het behouden van werk. Dat kan soms binnen het eigen bedrijf in een andere functie, maar soms zal het ook aan de orde zijn dat werknemers daarvoor moeten overstappen naar een ander bedrijf of juist wel naar een andere sector. Om dat te realiseren is het nodig om tijdig inzet te leveren via scholingstrajecten (om en bijscholing) en de begeleiding van medewerkers naar ander werk. Daarbij kunnen EVC-aanbieders de waarde van het EVC-systeem voor werkgevers en werknemers laten zien. Om dit te realiseren is het belangrijk dat we allemaal actief hierop acteren. Dat kan door met werkgevers hierover het contact te zoeken en het gesprek aan te gaan.

Het doel van ons allen is zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en mensen een perspectief te bieden op werk, ook als dat in een andere richting is dan waarin men gewerkt heeft of waarin men over een diploma beschikt. Tijdens het werk in de afgelopen jaren heeft men ongetwijfeld veel bij geleerd. Het gaat hierbij om competenties die hetzij geactiveerd moeten worden bij mensen, dan wel die in ieder geval zichtbaar gemaakt kunnen worden. Op die wijze moet het voor werknemers mogelijk worden om zich bewust ook anders te oriƫnteren en te presenteren op de arbeidsmarkt. Het begeleiden en ondersteunen van mensen daarbij is belangrijk. EVC kan daarbij een stimulerende rol vervullen.

De hiervoor in te richten scholingspot moet nog wel vormgegeven worden.