EVC-definities

22 februari 2021

De EVC-definities zijn geactualiseerd. Deze zijn vanaf heden van toepassing en kunnen worden gebruikt voor communicatie doeleinden.

EVC-definities

De afgelopen maanden is er, als onderdeel van het subsidietraject, gewerkt aan het actualiseren van alle EVC-definities om meer helderheid te scheppen in de markt.

De nieuwe versie van de geactualiseerde EVC-definities is afgestemd met en vastgesteld door de EVC-Adviesraad d.d. 16 februari 2021.