EVC-Kwaliteitscode 3.0

2 januari 2021

De EVC-Kwaliteitscode is geactualiseerd. Met ingang van 2021 is de EVC-Kwaliteitscode 3.0 van toepassing.

EVC-Kwaliteitscode 3.0

In 2020 heeft een werkgroep van EVC-Aanbieders, de Beoordelende Organisaties en het NKC-EVC gewerkt aan de vernieuwing van de EVC-Kwalliteitscode. De nieuwe versie EVC-Kwaliteitscode 3.0 is met ingang van 2021 van toepassing. De nieuwe code is afgestemd met de EVC-Adviesraad.