Fraude door EVC-kandidaten

24 augustus 2020

Hoewel een EVC-procedure geen examen is en je als kandidaat in feite niet kunt zakken, is bij een paar EVC-procedures sprake geweest van plagiaat: het in een portfolio verwerken van beroepsproducten van anderen.
Dit vraagt om een (re)actie.

Ook in een EVC-procedure is plagiaat niet toegestaan. Een EVC-procedure is in feite een individueel traject. Daarom is het niet eenvoudig om deze vorm van fraude te ontdekken. Samen met alle betrokkenen wordt momenteel nagedacht over de te nemen maatregelen.
De gevolgen zijn immers vergaand: schrappen uit het EVC-register, maar mogelijk ook verwijdering uit het beroepsregister waarvoor de EVC-procedure met een Vakbekwaamheidsbewijs de toegang vormt. Wat dit alles gaat betekenen, ook voor EVC-procedures bij andere standaarden, brengen we in de komende maanden in kaart.

Wij houden u via de website en de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.