Nieuwe regeling keuzedelen in crebo-kwalificaties

17 augustus 2020

Wat behelst de veranderaanpak van Minister Van Engelshoven die bij mbo-docenten leidt tot keuzestress om mbo-opleidingen flexibel en responsief te maken? En wat betekent het voor EVC-procedures?
De tien belangrijkste onderdelen van de veranderaanpak nog even op een rij gezet.

Het werken met keuzedelen zorgt bij mbo-docenten voor flink wat hoofdbrekens. Zo hikken sommige scholen aan tegen de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties. Ook worstelen scholen met de examinering. En hoewel er bijna 1.000 keuzedelen zijn, kiezen veel scholen vanwege logistieke redenen voor het aanbieden van een beperkte set keuzedelen. Wat betekent dit nu in de praktijk en ook voor EVC-procedures. Overzicht van de tien belangrijkste onderdelen:

  1. Geen koppelingen meer
  2. Vrijstellingen
  3. Examinering
  4. Studiebelastinguren
  5. Vierjarige opleidingen
  6. Persoonlijke vorming en keuzedelen
  7. Zelf keuzedelen ontwikkelen
  8. Bijspijkerkeuzedelen
  9. Regeldruk
  10. Onmisbare keuzedelen

De tien onderdelen van de veranderaanpak nader toegelicht.