EVC voor wethouders een succes

10 augustus 2020

Het is voor voormalig wethouders lastig om op de arbeidsmarkt aan het werk te komen. Met deelname aan een pilot EVC-procedure is gebleken dit alsnog succesvol te kunnen doen.

Een belangrijke oorzaak voor het moeizaam kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt is dat veel wethouders tijden hun ambt weinig tijd vrij kunnen maken om te investeren in hun duurzame inzetbaarheid. Het kennen en kunnen van de wethouder is als gevolg daarvan niet zichtbaar voor de toekomstig werkgever. De EVC-procedure biedt in deze uitkomst. Het maakt de kennis en ervaring van de wethouders inzichtelijk en borgt de validatie in relatie tot erkende standaarden.

In de brief d.d. 26 juni 2020 van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer meldt zij dat alle bij de proef betrokken partijen (zeven re-integratiebureaus, het Nationaal Kenniscentrum EVC, twee erkende EVC-bureaus, de Wethoudersvereniging en de uitvoeringsorganisatie Appa) de meerwaarde zien van EVC. Twintig voormalige wethouders namen deel aan de succesvol verlopen pilot EVC voor Appa-uitkeringsgerechtigden. Bij hen was sprake van een hiaat tussen opleidingsniveau of richting en de ontwikkelde bestuurlijke competenties.

De kandidaten
Twintig deelnemende Appa-uitkeringsgerechtigden op zoek naar een baan buiten de politiek werden
geconfronteerd met belemmerende factoren. Tijdens de zoektocht bleek er voor enkelen sprake van een lage of het ontbreken van een startkwalificatie doordat zij op jonge leeftijd in de politiek waren gegaan. De opgedane kennis en ervaring tijdens de ambtsperiode sloot niet aan bij het aantoonbare opleidingsniveau. Daarbij was het voor potentiële werkgevers niet duidelijk wat de inhoudelijke toegevoegde waarde van een ex-wethouder is voor hun organisatie.

De twintig kandidaten zijn begeleid en beoordeeld via een EVC-procedure om beschikbare kennis en ervaring zichtbaar en toonbaar te maken. Negentien kandidaten ontvingen met volgen van deze EVC-arbeidsmarktroute na afloop een Vakbekwaamheidsbewijs en/of Competentiebewijs.

Conclusies
Op basis van de EVC-procedure gaven de deelnemers aan dat zij nu met meer zelfverzekerdheid naar zichzelf en de positie op de arbeidsmarkt kijken. Dat sterkte het zelfvertrouwen bij de presentatie tijdens sollicitaties. De meeste bij de Appa betrokken re-integratiebureaus hebben aangegeven EVC als procedure te blijven inzetten. Ze zien het als een aanvulling op hun begeleiding van de kandidaten met het zetten van stappen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is gebleken dat het van toegevoegde waarde is om de EVC-procedure al te starten in de laatste fase van het uitvoeren van het ambt. Op deze wijze kan de wethouder aan het einde van de ambtsperiode over de aantoonbare en toetsbare bewijsstukken beschikken en de ontwikkelde competenties aantonen. De minister geeft in haar brief aan dat zij in circulaires hiervoor aandacht zal vragen. De huidige wet- en regelgeving staat toe dat een EVC-traject zowel tijdens het ambt als tijdens de Appa-uitkering voor vergoeding in aanmerking komt.

De uitkomst van de proef onderstreept de kracht van EVC als instrument in de arbeidsmarktroute, óók bij het doorstromen van een functie bij de overheid naar het bedrijfsleven.

Raadpleeg in dit kader ook de BeroepsOverstijgende Competentiestandaard