Subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional akkoord

10 augustus 2020

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional toegekend. Verheugend nieuws voor alle jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op hbo-niveau, maar wel werken op dat niveau.
Wanneer en hoe maak je er aanspraak op?

Door je als jeugd- en gezinssprofessional met een vakbekwaamheidsbewijs te herregistreren in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ). De subsidie wordt eenmalig verstrekt en bedraagt 450 euro. De jeugdprofessional moet daarbij wel voldoen aan een aantal criteria. Zo moet hij/zij zich tussen 1 januari en 31 maart 2018 hebben aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessional van het kwaliteitsregister jeugd. De professional kan zich tot 1 april 2023 herregistreren met het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo-jeugd en gezinsprofessional of een passend diploma op hbo-niveau. Daarnaast moet de jeugdprofessional uiterlijk 1 maart 2023 zijn gestart met de EVC-procedure bij een van de erkende EVC-aanbieders. Lees de meest actuele informatie na op de volgende site waar ook de verwijzing staat naar de website van de overheid. Daarnaast is het formulier voor de feitelijke aanvraag te vinden via het EVC-loket van FCB.