Zorg om diplomafraude

24 juli 2022

In het nieuws staat de diplomafraude geconstateerd in de zorg groot in het nieuws. De tekorten aan personeel maakt dat er onvoldoende aandacht is voor de controle van diploma's.
Ook voor EVC-Aanbieders een belangrijk punt van aandacht. Onderdeel van de EVC-procedure is een zorgvuldige controle van eerder behaalde diploma's. Dit kan via het register van DUO.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met examenfraude en diplomafraude. Ook in de zorg is dat gelukkig een aspect dat inmiddels op de agenda staat. Zonder juiste papieren kan en mag niemand een functie uitoefenen waarvoor bepaalde diploma's vereist zijn.

Via een EVC-procedure is het mogelijk om eerder of elders ontwikkelde competenties te laten valideren. Dat is mogelijk via een 'erkende EVC-aanbieder'. Het is aan de werkgever om te bepalen of het Ervaringscertificaat kan worden ingezet of dat na de EVC-procedure het ervaringscertificaat via een erkende onderwijsinstelling moet worden verzilverd in een erkend diploma.

Neem in dat verband contact op met uw EVC-aanbieder om te zien met welke onerwijsinstelling er sprake is van ketenafspraken om een verzilveringstraject te starten.