Inzet EVC vergroot kansen bij werkverlies

3 augustus 2020

Begin juli verscheen een publicatie van het SCP over het onderwerp ‘kwetsbare groepen lopen grootste risico op werkverlies en armoede’. Een thema dat in coronatijd bijzonder actueel is. Steeds meer mensen moeten plotseling en onvoorbereid een weg zoeken op de arbeidsmarkt.
Scholing en omscholing zijn daarbij cruciaal. En juist voor dit fenomeen is EVC als methode bedoeld om je kansen te vergroten.

nieuwsbericht_kansarme_groepen.jpg

Het maatschappelijk effect van corona zien we elke dag verder toenemen nu steeds meer bedrijven alsnog mensen afstoten of failliet gaan. Vele mensen oriënteren zich noodgedwongen op een andere of nieuwe baan in een sterk veranderende arbeidsmarkt. Ontwikkelde competenties moeten daarbij zichtbaar zijn voor de werknemer, werkzoekende ėn voor de (toekomstige) werkgever. Al enige jaren is daarvoor in samenspraak met sociale partners en de overheid (OCW, SZW en EZK) EVC als methode ontwikkeld. EVC staat voor het erkennen van verworven competenties.


Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid (ROA) heeft becijferd dat mensen op het moment dat ze met pensioen gaan 85% van hun competenties hebben ontwikkeld na het verlaten van de schoolbanken. Dat hebben ze gedaan gedurende hun werk, vrijwilligerswerk en met zelfontwikkeling. Met name door ontwikkelingen op de werkvloer wordt het overgrote deel van de competenties via informeel leren ontwikkeld. Probleem: het is niet gevalideerd en vastgesteld. En op de vraag hoe je het aantoonbaar kunt maken, luidt het antwoord dat kunnen mensen doen met behulp van een ervaringscertificaat. Er is een gevalideerd systeem ontwikkeld in de vorm van een EVC-Stelsel waarvoor door de sociale partners het Nationaal Kenniscentrum EVC is aangewezen om daarin de regie te voeren en de kwaliteit te bewaken. Het SCP dat in hun publicatie met geen woord rept over EVC is op de hoogte gesteld van het belang van EVC. Het is namelijk een uitstekende optie om werknemers, werklozen en werkzoekenden een beeld te geven van wat ze kennen en kunnen ten opzichte van hun eerder – in een ver verleden – behaalde diploma’s en dit vervolgens vast te leggen in een ervaringscertificaat.

In het verlengde van het thema kwetsbare groepen stelt de Onderwijsraad de vraag of er met de sterke opkomst van het private onderwijs wel sprake is van gelijke kansen voor iedereen. Ook hier – met voorbeelden in de private (onderwijs)sector - doet de inzet van EVC ertoe.
Met een uitval van 5,4% in het beroepsonderwijs is met name het non-formele leren van belang met daarbij het toezicht van de Examenkamer voor de kwaliteitsborging van de daaraan gekoppelde examinering. Maar ook de validering van het informele leren met behulp van EVC is daarbij nodig om deze groep een kans op de arbeidsmarkt te geven. Juist voor mensen die een afstand hebben ten opzichte van het formele onderwijs, en niet voor niets voortijdig schoolverlaters zijn, kan EVC het de kans op werk voor deze groep vergroten. Lees in onderstaande pdf het volledige advies van de Examenkamer op de door de Onderwijsraad gehouden consultatie publiek-privaat.

Het maatschappelijk effect van corona zien we elke dag verder toenemen nu steeds meer bedrijven alsnog mensen afstoten of failliet gaan. Vele mensen oriënteren zich noodgedwongen op een andere of nieuwe baan in een sterk veranderende arbeidsmarkt. Ontwikkelde competenties moeten daarbij zichtbaar zijn voor de werknemer, werkzoekende ėn voor de (toekomstige) werkgever. Al enige jaren is daarvoor in samenspraak met sociale partners en de overheid (OCW, SZW en EZK) EVC als methode ontwikkeld. EVC staat voor het erkennen van verworven competenties.


Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid (ROA) heeft becijferd dat mensen op het moment dat ze met pensioen gaan 85% van hun competenties hebben ontwikkeld na het verlaten van de schoolbanken. Dat hebben ze gedaan gedurende hun werk, vrijwilligerswerk en met zelfontwikkeling. Met name door ontwikkelingen op de werkvloer wordt het overgrote deel van de competenties via informeel leren ontwikkeld. Probleem: het is niet gevalideerd en vastgesteld. En op de vraag hoe je het aantoonbaar kunt maken, luidt het antwoord dat kunnen mensen doen met behulp van een ervaringscertificaat. Er is een gevalideerd systeem ontwikkeld in de vorm van een EVC-Stelsel waarvoor door de sociale partners het Nationaal Kenniscentrum EVC is aangewezen om daarin de regie te voeren en de kwaliteit te bewaken. Het SCP dat in hun publicatie met geen woord rept over EVC is op de hoogte gesteld van het belang van EVC. Het is namelijk een uitstekende optie om werknemers, werklozen en werkzoekenden een beeld te geven van wat ze kennen en kunnen ten opzichte van hun eerder – in een ver verleden – behaalde diploma’s en dit vervolgens vast te leggen in een ervaringscertificaat.

In het verlengde van het thema kwetsbare groepen stelt de Onderwijsraad de vraag of er met de sterke opkomst van het private onderwijs wel sprake is van gelijke kansen voor iedereen. Ook hier – met voorbeelden in de private (onderwijs)sector - doet de inzet van EVC ertoe.
Met een uitval van 5,4% in het beroepsonderwijs is met name het non-formele leren van belang met daarbij het toezicht van de Examenkamer voor de kwaliteitsborging van de daaraan gekoppelde examinering. Maar ook de validering van het informele leren met behulp van EVC is daarbij nodig om deze groep een kans op de arbeidsmarkt te geven. Juist voor mensen die een afstand hebben ten opzichte van het formele onderwijs, en niet voor niets voortijdig schoolverlaters zijn, kan EVC het de kans op werk voor deze groep vergroten. Lees het volledige advies van de Examenkamer op de door de Onderwijsraad gehouden consultatie publiek-privaat.