Compensatiefonds voor EVC als alternatief voor STAP ver

5 mei 2022

De STAP regeling is voor iedereen bedoeld die wil werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Om technische redenen is het niet mogelijk gebleken in 2022 jouw persoonlijke STAP budget in te zetten voor EVC. Maar er is een compensatie opgezet.

De sociale partners hebben er bij de overheid op aangedrongen om een deel van het STAP budget in de vorm van een compensatiefonds voor EVC beschikbaar te stellen. Hiermee wordt het mogelijk voor 600 kandidaten om voor een EVC-procedure die je zelf bekostigt in aanmerking te komen voor een voucher uit het betreffende compensatiefonds. Neem dan ook contact op met een EVC-aanbieder naar keuze en vraag naar de mogelijkheid van een bijdrage ten bedrage van maximaal € 1.000, - uit het compensatiefonds. In de komende weken zullen in samenspraak met het Ministerie van SZW de randvoorwaarden bekend worden en ook de te hanteren werkwijze.