Genderaspecten verdienen aandacht, ook in een EVC-procedure

12 april 2022

Genderaspecten verdienen aandacht, ook in een EVC-procedure

Dr. Ingeborg Kroese, recentelijk gepromoveerd op het onderwerp ‘Gender equity and inclusion in corporate training’ zal binnenkort voor het vakblad Examens een artikel schrijven over het aspect dat competenties en skills niet gender-neutraal zijn. Ook voor EVC kan dit van cruciaal belang zijn bij het beoordelen van iemands competenties.

“Gender-gerelateerde vaardigheden [competenties en skills] die nodig zijn om een functie uit te voeren zijn vaak niet relevant voor de technische vereisten van de betreffende functie. Dit feit wordt makkelijk over het hoofd gezien, aangezien taakvereisten vaak worden gerelateerd aan geslachtsgebonden eigenschappen (Fletcher, 2003; Meyerson & Kolb, 2000). Deze relatie houdt de gender hiërarchie in stand omdat bij functies met macht en autoriteit de neiging is om vaardigheden te eisen die geassocieerd worden met mannen, terwijl gezien wordt dat bij beroepen zonder macht en autoriteit, vaardigheden worden vereist die geassocieerd worden met vrouwen” (Ely en Padavic, 2007 p. 1129; vertaald uit het Engels).

Spiegelbeeldig zou het derhalve interessant zijn om bij de opstelling of samenstelling van beroepscompetentieprofielen door beroeps- en brancheorganisaties te onderzoeken in hoeverre deze dynamieken en associaties een rol spelen en wat de impact daarvan is op de inclusiviteit en gelijke kansen van diverse werknemers. (NKC-EVC, 2022)