'Meten van de menselijke maat'

25 maart 2022

Worden met het NLQF kwalificaties en standaarden ingeschaald, met de BOC (Beroeps Overstijgende Competentiestandaarden) is het nadrukkelijk de bedoeling om het niveau van het kennen en kunnen (competenties en daartoe behorende skills) vast te stellen in relatie tot de inzetbaarheid.

Ten behoeve van de arbeidsmarkt is het belangrijk om de inzetbaarheid van mensen te valideren. In dat kader is de Beroeps Overstijgende Competentiestructuur met standaarden op verschillende niveaus gedefinieerd.

Juist voor de arbeidsmarkt zijn er naast de gangbare descriptoren (kennis, het toepassen van kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- en ontwikkelvaardigheden, informatievaardigheden, communicatievaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) toegevoegd de managementvaardigheden, financiƫle vaardigheden en de transfervaardigheden.

Doelstelling voor de BOC is naast de vasststelling van het niveau van de deelnemer ook om te zien in hoeverre een deelnemer in staat is hetgeen in de ene sector geleerd is, ook toe te passen in een andere sector.