EVC voor WFT traject niet lonend door alternatief met goedkopere dagelijks beschikbare examens

29 oktober 2021

Voor een toegankelijke toetsing voor de WFT, de Wet Financiële Dienstverlening, was oorspronkelijk het gemak van een EVC-procedure bedacht. Het Ministerie van Financiën heeft echter een examen ontwikkeld en bekostigd dat dagelijks kan worden afgelegd. Daarmee is voor mensen in de financiële sector een snellere en goedkopere route gecreëerd. Daarom is bij de Wet Financiële Dienstverlening voor mensen die wel over werkervaring beschikken, maar nog niet gekwalificeerd zijn, niet langer een EVC-procedure beschikbaar.

In het kader van het WFT stesel was van oorsprong EVC als instrument mogelijk gemaakt. Er was echter geen sprake van een EVC-procdure conform het EVC-stelsel in de arbeidsmarkt. In de loop der tijd is gebleken dat de kosten voor een goed uitgevoerde EVC procedure niet opwegen tegen de kosten voor het afleggen van een door het Mininsterie van Financien ontwikkeld examen.

EVC werd dan ook eigenlijk in de laatste jaren niet meer toegepast, maar stond nog wel als instrument in het wettelijke kader opgenomen. Daar is nu verandering in gekomen. Helaas wordt in de berichtgeving meegenomen dat de kosten voor een EVC proceudre oneigenlijk hoog zijn. Maar dat is dus in vergelijking met een door het Ministerie van Financien bekostigd examenstelsel waar kandidaten dagelijks aan kunnen deelnemen.

Deze berichtgeving doet derhalve dan ook geen recht aan het imago van EVC.

Voor veel mensen is het belangrijk om hun in de loop der jaren ontwikkelde competenties te laten valideren.