Desiree Joosten - Ten Brinke benoemd hoogleraar Leren van Volwassenen

10 oktober 2021

Prof. Dr. Desiree Joosten-Ten Brinke is benoemd tot hoogleraar Leren van Volwassenen aan de Open Universiteit.
De titel van haar oratie, uitgesproken op 5 november jl. is Het leren van Volwassenen stimuleren, waarderen en erkennen. Het leren houdt niet op bij het afstuderen in het formele onderwijs. Hooguit het leren in het formele onderwijs is op dat moment af, maar het leren blijft doorgaan. In deze oratie is er veel aandacht voor de beroepsoverstijgende competenties. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van startbekwaam, naar vakbekwaam en vakvolwassenheid in het werk aandacht nodig heeft vanuit het formele onderwijs wil dat zich richten op een betekenisvolle functie in het krachtenveld van een leven lang leren en ontwikkelen voor volwassenen.

Het is mooi dat het valideren en erkennen van het informeel leren hiermee ook een plaats heeft binnen de universitaire wereld. Door aan het informeel leren waarde toe te kennen wordt de motivatie om deel te nemen aan verdere professionaliseringsactiviteiten gestimuleerd.