Desiree Joosten - Ten Brinke benoemd hoogleraar Leren van Volwassenen

10 oktober 2021

Prof. Dr. Desiree Joosten-Ten Brinke is benoemd tot hoogleraar Leren van Volwassenen.
De titel van haar oratie, die op 5 november a.s. wordt uitgesproken bij de Open Universiteit, is Het leren van Volwassenen stimuleren, waarderen en erkennen.

Het is mooi dat het valideren en erkennen van het informeel leren hiermee ook een plaats heeft binnen de universitaire wereld. Door aan het informeel leren waarde toe te kennen wordt de motivatie om deel te nemen aan verdere professionaliseringsactiviteiten gestimuleerd.