Geslaagde EVC-pilot voor de gemeente Gouda

25 februari 2021

Voor de gemeente Gouda is eind 2020 een pilot uitgevoerd om met inzet van de EVC-procedure te zien of het mogelijk is om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen plaatsen in duurzame arbeidsmarkttrajecten.

In het najaar van 2020 is met EVC-Dienstencentrum en Cewaka als erkende EVC-Aanbieders een geslaagde EVC-pilot uitgevoerd. Het ging hierbij om tien inwoners van de gemeente Gouda met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een groep van vijf statushouders is de uitdaging aangegaan om, met gebruik van de Beroeps Overstijgende Competentiestandaard, een persoonlijk inzetbaarheidsniveau vast te stellen. Dit ging in samenwerking met de hen door de gemeente toegewezen werkcoaches. Daarnaast is er voor vijf inwoners, die al langere tijd buiten het arbeidsproces stonden, vastgesteld op welk niveau en in welk werkveld ze inzetbaar kunnen zijn. Een van deze deelnemers heeft (direct) aansluitend op het EVC-traject in het wervingsproces voor een beschikbare functie deelgenomen. Een andere deelnemer heeft inmiddels een baan aangeboden gekregen.

Uit de evaluatie blijkt dat de kandidaten inzicht hebben gekregen in hun kunnen, zelfbewuster zijn geworden en weten waar ze doelgerichter naar werk kunnen zoeken en zich verder kunnen ontwikkelen.

De gemeente heeft op deze wijze waardevolle informatie verkregen over het kunnen plaatsen van deze inwoners in duurzame arbeidsmarkttrajecten. Deze ervaring met de pilot leert dat het vroegtijdig inzetten van een EVC-procedure veel teleurstellingen kan voorkomen en werkcoaches beter equipeert voor hun begeleidingstraject en zoektocht naar passend werk.