STAP-regeling en koppeling register erkende EVC-Aanbieders aan het DUO-register

26 oktober 2020

Het is zaak in verband met de STAP-regeling het EVC-register actueel en accuraat te houden ten aanzien van de erkende EVC-aanbieders. Daarom is besloten het EVC-register rechtstreeks te koppelen aan het door DUO in te richten STAP-register.

Per 1-1-2022 wordt de STAP-regeling van kracht. UWV wordt de uitvoeringsorganisatie voor de STAP-regeling. Ook EVC-procedures door erkende EVC-aanbieders komen hiervoor in aanmerking. Uitkeringen worden rechtstreeks vergoed aan de EVC-aanbieders. Om dit mogelijk te maken wordt er een register ingericht waarvoor DUO is aangewezen om dit te beheren. Het is van groot belang om het register actueel en accuraat te houden ten aanzien van de erkende EVC-aanbieders. Het genomen besluit om het EVC-register rechtstreeks te koppelen aan het door DUO in te richten STAP-register is dan ook niet verwonderlijk.