Register Ervaringscertificaten

Ervaringscertificaat verifiëren

Met onderstaande zoekfunctie kunt u de echtheid van een Ervaringscertificaat verifiëren:

Gegevens van de kandidaat

Registervermelding

G. Schippers (G.)

KwalificatieAutotechniek (Technisch specialist personenauto's)
Codering93430
Kwalificatie geldig vanaf1 augustus 2007
NiveauMBO Niveau 4
Sector / domeinMobiliteit en voertuigen
CategorieMBO
Procedure uitgevoerd doorEVC Centrum Nederland
Nummer rapport4438927
Datum rapportage9 december 2014

register_vermelding.png

Zo trots als een pauw toon je graag al je competenties

Bekroning EVC-procedure met 'Vakbekwaamheidsbewijs'

Het Vakbekwaamheidsbewijs

Het vakbekwaamheidsbewijs is een nieuw document dat voorziet in een behoefte van zowel werkgevers als werknemers. Het is daadwerkelijk het bewijs van niet alleen uw kennis en kunde maar ook uw bekwaamheid en daarmee uw meerwaarde als werknemer. Het vakbekwaamheidsbewijs is daarmee een waardevol document als resultaat van een volwaardige, onafhankelijke en geborgde EVC – procedure.

Uw Ervaringscertificaat geeft aan het einde van uw EVC-procedure in rapportagevorm al uw persoonlijke leer-, werk en levenservaring gevalideerd weer. Het vormt de basis voor ‘de erkenning’ die kan plaatsvinden via ‘een bekroning met een Vakbekwaamheidsbewijs’ of ‘verzilvering via onderwijs- en/of examenvrijstellingen op weg naar een MBO- of HBO-diploma’. Het Ervaringscertificaat is een persoonlijk document dat weergeeft op basis van uw persoonlijk ervaring welke onderdelen of aspecten van een standaard u aantoonbaar heeft gemaakt bij een vakbekwame assessor van een erkende EVC-Aanbieder.

Het Vakbekwaamheidsbewijs is in samenspraak met de sociale partners en de overheid tot stand gebracht en wordt uitgegeven via het Nationaal Kenniscentrum EVC. Een EVC-procedure uitgevoerd in de Arbeidsmarktroute en gebaseerd op een onderwijsstandaard of een erkende EVC-beroeps- of branchestandaard, leidt tot een Ervaringscertificaat dat u via het Nationaal Kenniscentrum EVC kunt laten bekronen met een Vakbekwaamheidsbewijs. Dit betekent dat de door de EVC-Aanbieder gevalideerde ervaring wordt erkend en omgezet in een Vakbekwaamheidsbewijs dat bedoeld is voor uw te realiseren doelstelling op de arbeidsmarkt. Hiermee kunt u dus uw gevalideerde en erkende ervaring in een oogopslag (weergegeven op de achterzijde) zichtbaar maken en daarmee wordt duidelijk waarvoor u vakbekwaam bent. Het 'Vakbekwaamheidsbewijs' vormt een zelfstandig waardedocument voor arbeidsmarktdoeleinden.

Uitsluitend Ervaringscertificaten opgesteld door een door het NKC-EVC erkende EVC-Aanbieder kunnen in het register worden opgenomen. Registratie is van belang in het kader van fraudebestrijding en kan onder meer van belang zijn voor raadpleging en verificatie door werkgevers, examencommissies en de fiscus (in het kader van de fiscale maatregel).

Beschikt u over een Ervaringscertificaat van na 1-1-2016 (de datum waarop de Arbeidsmarktroute formeel van start is gegaan) dat is opgesteld door een erkende EVC-Aanbieder, dan kunt u dat alsnog en desgewenst laten bekronen met een Vakbekwaamheidsbewijs.

Kosten voor registratie Ervaringscertificaat en het opstellen en registreren van het Vakbekwaamheidsbewijs bedragen € 150,-.

Op verzoek van de sectoren in de jeugdzorg is er een extra kwalifiteitsborging ingevoegd waardoor de kosten voor het Vakbekwaamheidsbewijs voor registratie van kandidaten in het SKJ beroepsregister € 162,50 bedraagt.

Verzilvering via formeel onderwijs

Is uw EVC-procedure gebaseerd op een onderwijsstandaard dan is het mogelijk in samenspraak met uw EVC-Aanbieder te bekijken of er een onderwijsinstelling is die uw gevalideerde werkervaring via een examencommissie kan en wil verzilveren door vrijstellingen te verlenen voor delen van het onderwijs. Voor een MBO diploma betekent het overigens nog wel dat u zondermeer een taal- en rekentoets zult moeten afleggen en dat er nog een beoordeling ten aanzien van de aspecten 'loopbaan en burgerschap' moet plaatsvinden om voor het MBO diploma in aanmerking te kunnen komen. Aan een dergelijk traject zijn kosten verbonden die per onderwijsinstelling kunnen variëren. U dient daarbij rekening te houden met een bedrag van minimaal ongeveer € 1.000,-.

Voor een verzilveringstraject bij een MBO onderwijsinstelling is het nodig contact op te nemen met uw erkende EVC-Aanbieder.

Registratie Ervaringscertificaat en aanvraag 'Vakbekwaamheidsbewijs'

Om werkgevers, examencommissies of de belastingdienst in de gelegenheid te stellen te controleren of het door u aangeboden Ervaringscertificaat verstrekt is door een erkende EVC-Aanbieder, wordt gewerkt met het Register voor Ervaringscertificaten. Mocht uw Ervaringscertificaat nog niet geregistreerd zijn meldt dan uw Ervaringscertificaat zelf aan voor registratie via de zoekfunctie onder aan deze pagina.

Neem voor registratie en bekroning van uw Vakbekwaamheidsbewijs in eerste instantie contact op met uw EVC-Aanbieder. Maar u kunt ook uw Ervaringscertificaat rechtstreeks laten registreren via het Nationaal Kenniscentrum EVC. Aan de registratie zijn kosten verbonden:

  • Registratie van een ervaringscertificaat via uw EVC-aanbieder: € 12,50;
  • Registratie van een ervaringscertificaat via het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 20,00;
  • Bekroning met een vakbekwaamheidsbewijs via het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 150,00.
  • Bekroning met een vakbekwaamheidsbewijs voor de beroepsstandaard 'Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional' via het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 162,50

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.