Inkoopkader scholing van UWV is gewijzigd (perceel 2)

5 mei 2022

Op 1 mei 2022 heeft het UWV de indeling van het Inkoopkader Scholing gewijzigd.
EVC heeft daarbij een prominente plaats behouden als instrument om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

EVC is het onafhankelijk en gevalideerd in kaart brengen van de competenties van mensen. Het gaat hierbij om competenties ontwikkeld op de arbeidsmarkt, bij vrijwilligerswerk en in het sociale verkeer. EVC meet de persoonlijke competenties en skills van iemand nadat hij/zij school heeft verlaten en via de arbeidsmarkt of maatschappelijke betrokkenheid zich verder ontwikkeld heeft. Het biedt de mogelijkheid de doorontwikkeling van startbekwaamheid naar vakbekwaamheid te laten zien, maar ook om de transfervaardigheid naar een andere functie of werk in een andere sector aan te tonen.

Via het UWV kunnen kandidaten derhalve een beroep doen op deze regeling en in aanmerking komen voor bekostiging van een EVC-procedure ter stimulering van hun participatie op de arbeidsmarkt.