Afscheid bestuurder Charlotte Lugtenburg

1 januari 2022

In 2022 zal Charlotte Lugtenburg geen deel meer uitmaken van de Raad van Bestuur van de Stichting Examenkamer. Charlotte heeft zich het afgelopen jaar intensief beziggehouden met de realisatie van de doelstellingen van de Stichting.


Charlotte geeft aan met tevredenheid terug te kijken op het afgelopen bestuursjaar:

“De verbondenheid die ik voel met de activiteiten die worden uitgevoerd door de Stichting is groot. Ik heb met veel overtuiging en plezier bijgedragen aan het toezicht houden op examens en examenstelsels, het certificeren van examenleveranciers en het goedkeuren van examenproducten voor het mbo. Even zozeer kijk ik met veel genoegen terug op het werk dat ik verricht heb namens het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het erkennen van eerder verworven competenties van werkenden en werkzoekenden met een EVC-traject vind ik een heel waardevol instrument. Ik heb goede herinneringen aan de ontmoetingen met klanten, de EVC-Aanbieders en samenwerkingspartners. Natuurlijk blijf ik mij in de toekomst richten op thema’s en ontwikkelingen rondom onderwijs en arbeidsmarkt, zij het op een andere wijze.”

Wij bedanken Charlotte voor haar betrokkenheid en inzet en wensen haar succes in het vervolg van haar carrière.