EVC = APK voor werkenden en werkzoekenden

30 juli 2020

Kijkend naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in de arbeidsmarkt vergt momenteel, zeker in deze Coronatijd, een andere blik.
EVC biedt die blik en is daarvoor uitermate geschikt.
EVC is als een APK voor werkenden en werkzoekenden op zoek naar een nieuwe functie of werk in een andere sector. Het helpt daarnaast werkgevers de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

afbeelding_met_tekst.jpg

Het Nationaal Kenniscentrum EVC, aangewezen door de Stichting van de Arbeid binnen de context van het EVC-convenant, doet een duidelijke handreiking bij de duurzame inzetbaarheid van mensen: de arbeidsmarkt kan daarvoor gebruikmaken van een landelijk, betrouwbaar, gevalideerd en duidelijk systeem: EVC.

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties, een methode waarmee kennis en kunde wordt gevalideerd en waarvan de systematiek en het resultaat zijn geborgd. Dat maakt EVC zo uniek.

Uit onderzoek (2018) van het Researchcentrum voor Onderzoek en Arbeidsmarktontwikkeling (ROA) van de Universiteit Maastricht en SEO Economisch onderzoek bleek dat mensen voor het overgrote deel, maar liefst voor 85%, leren door nieuwe uitdagingen in het werk, zogenoemde informele leeractiviteiten. Slechts 15% van het geleerde is gekoppeld aan formele leeractiviteiten zoals het onderwijs dat men aanvankelijk heeft gevolgd en aanvullende cursussen. [bron: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/toekomstige-competentie]

Dit onderzoek onderschrijft dat niet alleen diploma’s en certificaten ertoe doen, maar nog veel meer wat iemands competenties zijn en over welke kennis, kunde en vaardigheden je beschikt. Beroepsoverstijgende competenties, aangevuld met scholing in specifieke beroepsvereisten maakt dat je als werkenden en werkzoekenden interessant bent voor een werkgever. Je bent namelijk breder inzetbaar voor diverse functies en in verschillende branches.

Erkende EVC-Aanbieders voeren EVC-procedures uit op basis van erkende onderwijsstandaarden, branche- en beroepsstandaarden en standaarden op verschillende niveaus voor beroepsoverstijgende competentie.Met EVC worden ontwikkelde competenties objectief gevalideerd. Het ervaringscertificaat in combinatie met het vakbekwaamheidsbewijs of competentiebewijs laat zien in welk opzicht mensen zichtbaar en aantoonbaar competent zijn!

Door jaren na het behalen van je laatste diploma opnieuw te laten vaststellen hoe je verder competenties ontwikkeld hebt en je gegroeid bent, is het als een algemene periodieke keuring en dus een APK voor werkenden en werkzoekenden op zoek naar een nieuwe functie of werk in een andere sector. En het helpt werkgevers om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. In de huidige crisissituatie is EVC alleen maar urgenter geworden.