Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard

2 januari 2021

De Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard, ontwikkeld door de Stichting Examenkamer, is geactualiseerd en met ingang van 2021 van toepassing.

Beroeps-Overstijgende-Competentiestructuur

De Stichting Examenkamer heeft de Beroeps-Overstijgende Competentiestructuur ontwikkeld met standaarden op 9 voor de arbeidsmarkt te onderscheiden niveaus. Deze standaarden vormen de basis voor het vaststellen van het generieke denk- en werkniveau en de inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden. Beoordeling van de competenties van kandidaten kan met gebruikmaking van een EVC-procedure. Voor inzet van deze standaarden kunnen erkende EVC-Aanibeders een erkenning aanvragen. Neem hiervoor contact op met de Beoordelende Organisastie.

Het via de EVC-procedure vastgesstelde nvieau wordt weergegeven op een Competentiebewijs Arbeidsmarktroute en registratie van het niveau vindt plaats in het EVC-Register.